بازگشت
جستجو

لیبه

دوربین مدار بسته لیبه LCN-500BVF1-TI

دوربین مدار بسته بولت لیبه 5 مگاپیکسل

دوربین مدار بسته لیبه LCN-502DVFIR-TI

دوربین مدار بسته دام لیبه 5 مگاپیکسل

دوربین مدار بسته لیبه LCN-503BVF-TI

دوربین مدار بسته بولت بزرگ لیبه 5 مگاپیکسل

دوربین مدار بسته لیبه LCN-P200BF-TI

دوربین مدار بسته بولت لیبه 2 مگاپیکسل با لنز فیکس 3.6 mm

دوربین مدار بسته لیبه LCN-P201FVIR-TI

دوربین مدار بسته دام لیبه 2 مگاپیکسل با لنز فیکس 3.6 mm

دوربین مدار بسته لیبه LCN-P300BF-TI

دوربین مدار بسته بولت لیبه 3 مگاپیکسل با لنز فیکس 3.6 mm

دوربین مدار بسته لیبه LCN-P301FVIR-TI

دوربین مدار بسته دام لیبه 3 مگاپیکسل با لنز فیکس 3.6 mm

دوربین مدار بسته لیبه مدل LCN-133BVF-TI

دوربین مدار بسته بولت بزرگ لیبه 1.3 مگاپیکسل

رکوردر لیبه مدل LN-1080P-16TI

رکوردر دیجیتال 16 کانال مارک لییه - ONVIF

رکوردر لیبه مدل LN-1080P-32TI

رکوردر دیجیتال 32 کانال مارک لییه - ONVIF

رکوردر لیبه مدل LN-1080P-32TI-Big-BC

رکوردر دیجیتال 32 کانال مارک لییه کیس بزرگ - ONVIF

رکوردر لیبه مدل LN-1080P-4TI

رکوردر دیجیتال 4 کانال مارک لییه - ONVIF
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner