بازگشت
جستجو

Sepehrpad

پنل کنترل حرارت آنالوگ SAP-02

پنل کنترل حرارت آنالوگ سپهرپاد2U

پیج و مهره SSS-M5

پیج و مهره سپهرپاد NUT M5/CAGE خارجی و واشر پلاستیکی

جعبه ماژول SFU-013

جعبه ماژول سپهرپاد IU فن (با سه عدد فن بلبرینگی)

جعبه ماژول SFU-016

جعبه ماژول سپهرپاد IU فن (با شش عدد فن بلبرینگی)

چرخ 2قلو STC-50

چرخ 2قلو سپهرپاد

چرخ 2قلو STC-75

چرخ 2قلو سپهرپاد

رک ایستاده 14U

رک سپهرپاد 14 یونیت با متعلقات کامل

رک ایستاده SMA-10100

رک سپهرپاد 40U با عمق 100 سانت

رک ایستاده SMA-1660

رک سپهرپاد 16U با عمق 60 سانت
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner